Jumat, 18 April 2008


Arsyad Indradi

KAlAlATU

Panarbit :

Kelompok Studi Sastra Banjarbaru

Kalimantan Selatan

edisi 1

Bagandang Nyiru

Imbahitu inya kada tahu lagi wan dirinya
Nang tahu teja mambari sajumlah warna
Jalan nang kada tarasa asing dijalani
Hanyar babarapa hari badapat wan Ainun
Rasa saratus tahun bakawanan singrakatan

Kada kawa dikisah lagi bauma tiri
Juhri nang babatis panjang sabalah
lamun harat bagimpar wan bagipang
Di kampung ngaran tapuji

Juhri
Pinanya sakampungan bakiaw
Mambawa handayang wan suluh
Rami bagandang nyiru sabil bakiaw ngaran Juhri

Juhri mandi bacabur wan kakawanan
Basimburan wan Ainun sampai malupa
Sungai nang mangalir dari spektrum
teja nang mambantang

Juhri
Di mana ikam Juhri
Nyiru kada bakaraat mambulangkir hutan
Juhri bulik

Handayang wan suluh manyapu bulan kadap
jadi tarangbandarang

Sungai sasain daras mangalir
Juhri bulik
Juhri bulik
Juhri marasa sasain jua tabawa arus
Namun kada badaya wan dirinya nang hanyut
Juhri bulik
Ikam di mana Juhri
Lakasi bulik

Sambil bakiaw kai Adul bamamai
Han matijaku amun kada aasi wan papadah
urang tuha
Nanginiam jadinya
Pamali basasambunyain lacit kamagrib

Ainun basisigan di pangkuan umanya
Kakawanannya masih jua tacagat
mamandang Juhri dibungkus teja
nang sasain jua mananggalakan spektrumnya

Sakampungan badaraw manurunakan Juhri
nang tasangkang di puhun jingah
Kur sumangat jar nini Aluh
imbah sidin sampai ka sana

bbaru.96


Kai Adul

Kai caramin mata kami
Tinggal sidin sasaurangan lagi
nang lainnya sudah habisan
Di tangan kanan wan kiwa wan di batis
kami mamiciki
Kai tasandar di kursi habais bamamai
mahinggal wan batukbatuk
Mun kaya kalalatu kami kada nang waninya
maitihi muha sidin
Mun tinggi sakulahnya jangan dilupaakan jua
adatistiadat wan papadah urang bahari
Hidup ada atuirannya tungai
mun talanggar pamali
nangini dipadahakan tahayul
Babungkuk lalu dihadapan urang tuha
Pamali duduk di muhara lawang wayah ari sanja
Anak baiman ingat lawan waktu
Palihara sangkar bumi wan sangkar langit
Kita didalamnya di bibir kada lapas wan thayyibah
di ruas jari kita jangan tanggal tasbih
Mun guring bantal kita syahadat
Salimput kita zikir
Dipahinakan hanya ada nang satu
Dunia tungai bawatas paksina daksina masyrib
wan magrib
Aruwah nini ikam rajin maulah baraskuning

Kita naini tayai musafir
Kadada urang lain nang maulahakan jalan kaakhirat
Kita saurang maka ulah lawan syariat tharikat
wan hakikat
Bamula gawi katuk dahulu wan basmallah lawangnya
buka kuncinya wan ma’rifat

Kai dimalui urang sakampungan
Apalagi kalu ada hual pakara pahalatan
Mun ada Kai urang baakuran
Suah rumah pambakal handak karabahan kuwini
batangnya sing ganalan akarnya tabarubut
Puhun kuwini nitu dipindahakan kai kalain

Kai panyayangan bangat wan anak cucu
Amun datang saruan musti mambawaakan barakat
Tapi kami suah kakalahan wan Kai
Ampah kamarian Kai bulik matan salamatan
Kitingkiting wan bungkusan saputangan
kami manyasah barataan : Minta Kai
Kami rabuti nang di tangan sidin
Kai bakuciak : Jangan naini tahi
Kai pamalar jar kami barataan
Kaputingannya dapat kami jua
Imbahitu kami barabut mangulacak
Tahi jar kami barataan
Han matijaku tahi kada pamaasian

“ Sudah ganap ampatpuluhhari Ya Rabbi
Manjahit jubahMu dari kain tahlil
Wan kupasang kimakima shalawat
Kiblatiakan hadapanku nang tazallul
Aku ridha Ya Rabbi bulik kahadiratMu “

Mun kami takumpulan taganang aruah Kai
Sidin tahu nangapa nang handak kami pinta
Sampai wayahini kami pingkuti papadah sidin
Bismillah nitu anakkunci pambuka lawang surga


bbaru,2003

edisi 2

Ngaran Tapuji

Harum satanggi pudak malati barenteng di galungdua
Bagalang amas bakalung amas basusun batantangtiga
Barupa bungas baharta banyak apalah artinya
Apalah artinya lamunlah adat budi bahasa
kada dipakai kada dijaga
Banyak urang baparigal banyak batanam nyiur
Padahal handayangnya gugur mamparapas

Si Itai mangalangkang mananawaakan paninian
sawaktu sidin mamadahi jangan duduk dimuharalawang
wayah sanja kaina ngalih balaki
Tanda akhir zaman kalu
Banyak papadah urang tuha nang bangaran pamali
dianggap tahayul
Bujur jua banyu gugur ka daun kaladi
Baiingat lawan diri
Hidup di dunia ngaran tapuji
tabawa jua sampai kamati

bbaru, 93
** Telah dinotasi menjadi lagu banjar
dimuat di Dendang Banua B.Post ‘93


Mambangkit Batang Tarandam

Tarandam batang tarandam
Timbul tinggalam diarus banyu
Hilang jua di mata
Hilang jua di hati
Ingat kada jua diingat

Tarandam lawas tarandam
Tarandam lawas diarus banyu
Bangkitakanlah jua batang tarandam lawas
Pusaka paninggalan urang bahari

Mambangkit batang tarandam lawas tarandam
Pusaka bahari nang lawar pang tarandam
Tabangkit jua batang tarandam tabangkit
Barakat kita gawi sabumi

bbaru, 93

** Telah dinotasi menjadi lagu banjar
dimuat di Dendang Banua B.Post ‘93

edisi 3

Baturai Pantun

Cuka laang di dalam cupak
Kulang kaling buah timbatu
Takurasam kurihing simpak
Handak bujang tapilih balu

Mun malala santan Birayang
Nyiur gading nyiur tundunan
Mun talihat si ading bujang
Liur baik liur baungan

Kaluang guring bagantung
Bagantung di puhun kupang
Mun nasib kada bauntung
Di tangan diambil urang

bbaru, ‘93

** Telah dinotasi menjadi lagu banjar
dimuat di Dendang Banua B.Post ‘93


Sayang Gunung

Bumi nang dijajak
Langit lanya dijunjung
Siapa pang lagi nang mamalihara
Lamun kita jua kada umpat mambangun
Rusaklah binasa
Jauhakan bala

Sayang gunung
Sampai kapahabisan burung babunyi
Sayang gunung
Sayangi tanah banyu hutan balukar
Haruslah kita jaga
Harus dipalihara
Jangan sambarang tabang
Kasian sungai jangan dirigati
Janganlah dirusak
Sayangi banua

bb,93

** Telah dinotasi menjadi lagu banjar
dimuat di Dendang Banua B.Post ‘93


Pagar Tigarun

Kuayun tungai wan ayunan kakamban langkung
basusun ka bawah malintang nang tiga lapis
Hakikat tarikat wan ma’rifat
Ikam nang babustan lakasi pajamakan mata
Manangis jangan manangis bauntungbatuahai
saharian kuitan mancariakan rajaki

Payung janur maampar syair maulid
baturai lawan shalawat Rasul
Tinduk mandangar papadah urang bahari
Kugantungi wan halilipan wan kambang sarai
wan katupat guntur kawan maantar karuh
Tabu salah wan kacang parang jua
panangkal hantu pulasit wan parang maya
Mata nang kalat lakasi guring

Yun ayun itaiku ayun
Ayun badundang dalam pukungan
Mun ganal intan basusun
Hidup baiman mati baiman

Jangan lawas madam abah di banua urang
cariakan lurungnya di jalan nang halal
Kita baiingat wayah sanja kuning
Tihang rumah kami pasak lawan du’a
Anak kita sudah guring

bbaru,2004

edisi 4

Zikir Balarut

Rabana baalunalun diarus banyu
mambaca syair damaidanda
sabagaimana parahu baaarakan
Sungai nang malarutakan tasbih zikir
Mahambur harum kamanyan dari parapian
Malapai minyak likatbaburih
Balalu manapungtawari wan baraskuning
Lindungi wan salamatiakan tanahbanyu

Payung pucuk manyampaiakan pujipujian
lawan Rasulullah
Lilin hakikat hati anak kami baiman wan cardas pikiran
Diandakiakan caramin lakasi barabut
duitpacah di dalam shalawat

Kursumangat diayun ayunan kuning
Baikat pisit di tali haduk jangan sampai pagat silaturrahmi
batu pipisan di tangah watun :
Ai lakasi bajauhan sagala panyakit

Malam hari basuluh handayang
balarut baampah matahari hidup
Shalawat di batang pananjak
Gurdah di bilah pangayuh
maniupi bumbunan anakku bauntungbatuah

bbaru,2004


Pingkalung Sangkut

Mun bapandir pakara gawi sabumi
Cah babubuang liur basi banarai
Dipikirpikir kada jadi baras
Mbah sasain tinggi kamajuan zaman
Sasain jua tabuang adat pusaka urang bahari

Jar urang kada baparibasa baguna tahi larut
Wayahini urang bapipintaran mancari kadudukan
mancari duit nang kaya apakah caranya
Dalas bakalahi sakalambu dalas mamilanduk
manimpakul atawa manahi punai
Han kada sakira wayahini
Banyak bagung jadi raja
Kada ingat lagi lawan tanahbanyu

Sahibar maniring sahibar malihat
Binjai marimbun daun babuah labat
Siapa jua nang uyuh mananam
Adingku handak inya mangidam

bbaru,2004


Sarai Sarapun

Baik batuakal kugamati sakikihduakikih
Matahari nang mantapuk kabumbunan
maulah panjanak bahindang bahindala
Kaina kada sawat baulah jalan
manyampati ari
bursiah sanja bagasut bahantak
ka sangkar bumi

Baik kubarasihi darahku
wan ampatpuluhsatu macam wadai
Mbah saraba santuk
Mun baucap buruk muntung
Kada disambat mati abah disambat mati uma
Halinai sarai sarapun nang ditanam
di tanah pahalatan bauumuran
manjadi pakara manjadi pahualan
Nang kaya apa jua banua nang kada suah lagi dipalas

Sanja manyambur sapah
Batiti di balaran tapah
batampi ilat wan nasi astakona
sarai pangasai sakit manyamak

bbaru, 2004

edisi 5

Mandulang Sanja

Batulak lacit kapahabisan burung babunyi
daundaun hari luruh lacit ka dalam ruh
Pitung lapis bumi pitug lapis langit
Di kukus wangi garuMu aku luruh
Hujan wan panas maadu nasib
Sanja kutarahtarah lawan shalawat
hagan maulah dulang hagan maulah pangukut
paluhku nang barubuian marigati jubahMu
Tanah kata bismillah
Ditabuk luang nang dalam luang solongan
Banyu mangalir matan banyumataMu
Mangalir mambasuh batubatu zikirku
Saban kulenggang asmaMu di dulang
Saban kiawanku nang panjang
Wan tasbih kada ampih kutirak
Wan tahmid kada ampih kulantak
Kususun takbir panyambung bantiai patah
Di atas sajadahMu nang basah
Aku si pandulang mancari kasugihan
di atas ridhoMu

bbaru, 2004


Tarabang Burung

Sudah sampai di mana aku
Tabantai di padang pasir uslah
Haus kada sakira barubuian paluh
Rasa kadap panjanak kubuka wan bashirah
Bumi wan langit kukikih wan bismillah

Gadiburan angin bauap panas
Dikatinggian gunung hauqalah bau harum
kambang al kautsar manampur
Kupingkuti pisit jazim dalam dadaku
Kuiringi kamana tarabang hinggap kupukupu

Rasa kasisipuan batis malangkah
di muhara lawang : Sampurnakah syahadat ikam
Ruh ikam sabujurnya burung nang tarabang
nang madam ka banua asmaNya
Makani wan aqa idul iman supaya sampurna
basujud ka arasyNya
Badan ikam kurungannya nang harus dibarasihi
wan munazzatun ‘an kulli naqshin wa maa khathara
bil baal supaya sampurna sajadahNya

Jangan baaasaan masuklah
Baradap wan shalawat
Nyalai kamarnya wan ma’rifatullah
Bukai jandilanya wan nuruttjalli

Sabujurannyalah : Laisa kamisylihi syai’un
Imbahitu batasbihlah

“ Mun aku balum bamusyahadah
jangan Engkau tutup pintu ka’bah “

bbaru,2004

** uslah : meditasi (pengasingan diri)
bashirah : melihat dengan mata hati
hauqalah : lahaulawala quwwata illa
billahi al aliyyial adzim
jazim : keyakinan yang pasti
munazzatun . : Allah itu suci dari sifat
kekurangan dan apa saja
yang terlintas dalam hati manusia
nuruttajali : cahaya batinniyah
Laisa ... : tidak ada sesuatu pun yang
serupa dengan Dia
musyahadah : kesaksian keagungan Allah


Sanja Luruh

Lampau sasak lawan cahaya salausalau
Pahumaan nang lawas taung
Inya tahampar di atas tuyukan gayang
Umai lawas mahadang
Lakasi paculakan tali kahidupan nang mangarut
Lakasi ambili
Ruh nang turun di atas bumi
Nang mangandung bau candana
Manampur liar di padang banta
Langit barakun tuntungakan salaksa bilalang
tarabang maambahi padang halalang
Ambili aku nang maulah cinta
nang aku saurang karindangan
uyuh kada sakira mananggung dalam raga
Umai ambiliakan samunyaan warna ruhku
ciuman kasih wan nista
Aku salau dalam cahayaku nang panat
Burungburung ampih maurak halar
Langit wan hutan mambungkus ruhku
masuk ka dalam mimpi abadi


bbaru,2004

edisi 6

Bulik Balanting

Baturai wan hujan garimis. Aku tajipah
dalam rajut lunta rakun. Kukikih carucuk
nang batabul. Ilungilung maumbakgalahani
Sanja sasain bagalusut sasain mamarah janar di mataku
Kada usah lagiah batakun kamana burungburung
maurak halar. Kamana hutan bakau mancari
humbayang sampai ka muhara. Mun angin manampur
kadundangakan parimataku
Ulak banyu wadah mambuang paluh, langitai
Jangan dipadahakan aku kagubihan mun kada
mahirani salanjung mimpi nang marasuki
badanku. Janaki aku mun haratan manjanaki, bumiai
Kutinggalakan suratanku di tabingtabing
manyusur arus kapahumaan lawas taung
Kukuitakan ibubatisku ka tanah
kutawakakan ka matahari pajah :
Mun haus kasih minumku
Mun lapar sayang makanku
Kurasaakan dalam dada kadada lagi
bakalangan baampah sanja
Batang banyu darahku nang baarus ka hulu
Kuhidupi parapin :
Hidup nangini kada pang salagi mati
lawan mati salagi hidup

Alahai si burung mantuk:
Dundang badundang tanjak baalun
Patah sabilah kugantiakan
Garu kamanyan ‘gan pamapainya
Jauhnya jauh kada dirasa
Sinandung silagu badan
Di arus banyu dihantasi
Pananjakku kayu palawan
Karam janganlah karam di hati

Banjarbaru, 2004


Taparukui

Kumasuki mata nang manjanaki aku
Kada lapas wan nyarak pikiran
Di tangan sanasana mambuka kunci
Maninggalakan nang sudahsudah

Manyusun sirih basampuk urat
Susunakan pitung lambar nang diririh
Tapisah jangan tapisah hujunghujungnya
Tasampuk kahandak tasampuk dalam papadah
Janganha dibuang mun ada tangkainya
Paikat hati janganlah pagat

Mun luruh kambang kamuning
Luruh sakaki di tangan kada pang sampai
Putikakan kambang malati
Ruhi kahandak ruhui di dalam badan
Mun mahampar di paguringan
Kahada hilang nang kita cari

Tarangkai sudah
Samisal kada tarangkai di dalam mimpi
Papaiakan mautku mun sampai di sini

Banjarbaru, 2004


Di Pancung Lanting

Maulah cagat mata napang pikiran basamut
Tunduktingadah sahamahama kadada bintang
saricihricih kadada jua bulan
Papariannya kukumpulakan batisku kawajuakah
maulah palita daham pajah di hati
Mun tunggul saraba tunggul
wangkis saraba wangkis ngalihnya marasuk pandir
Marasuk mata nang kilirkiliran
Kujanaki pasang pindua
Kularutakan cupikan nang sasak tagah banua
Mun kahandak ayuam lakasi taparanak
nang lawas takandung dalam raga
lawas tabuhul kada taruhuiruhui jua
Napang imbah tatingau ilungilung
daham larut rakun makalaham mahalimpaur dada
mangunci muntung mangunci pangrasa
Han halinai ayuha bagamat bapuat
Baik baapikapik manunjul jukung
barangai mancari hagan pamacah liur

Banjarmasin, 2004


Kaganangan Kuriding

Di tangah sungai balarut banyu maunjun jalawat
Jukung unggalungal ditampu h galumbang satimpil
Kantuk ditahan mahadang jarujutnya
Mun mamatuk kada bagasut disisit
Maajar labih larang daripada iwaknya

Matan bakumpai kuriding bailunilun
mahampari arus Sungai Barito
Maulah asa bahahadapan wan kainini
Manarik kuriding di muhara muntung
Basasahutan sambil baigal

Malaruti batang banyu sampai ka hilir
Bahara tadapat kuriding nang maulah dandaman
Jukung balarut maniti riakriak
Malabuh unjun sampai jauh katangah
niat hati bahara sampai

Kuriding kada sahibar ampatlima lagi patah
Tanapi ramuk takubur jauh di jantung Sungai Barito
Wan bakumpai surang kadatahu lagi nangkaya apa
sakira kawa mahidupakannya pulang

Banjarbaru,2006


Ambung Bakul

Muha alahan pada ditapas
Mun tasambuk basa
Kada mambadai suara
Nyaring pada guntur
Hujan makalaham kada

Tapi ada jua nang bamuha kayu
Asal tasurung
Asal baungap
Asal mauntungakan saurang
Tajajak talincaikah
Kada bagaduh

Mun aku kadaah
Kamana maandak muha
Mun ada nang baucap
Ambung bakul

Banjarbaru, 2006


Miang

Miang kajijingahan
Miang tahayut kulipak paring
Miang tapalit jalatang
Miang takana hulat bulu
Masih kada sabarapa
Tapi mun miang
Tamakan pandir
Bakiruh tipang sabukuan awak

Banjarbaru, 2006


Kambang Campaka,
Gugur Sakaki

Tanganku jimus marangkai du’a
Mahadang siapa jua nang datang manjumputakan
Tanah mahampar dinginnya subuh
Sisigan nang panjang dibawa angin

Kusilak aminnya :
Kurangkai kalupaknya nang
bahamburan dalam hatiku.

Banjarbaru,2006

edisi 7

Marasa Maka Tahu

Maajini kahandak hati ari kalayang ari
Duduk di tangah watun cagat mata cagat
Mun bamban katia bamban dirihricih
Burit makalaham lingsak balangsar kada sakira
Bahujung lingsak marasa maka tahu
Pumput jalan pahinakan maulak banyu
Baduduk salah badiri gin salah
Bulan pajah bintang gin pajah
Wan siapa tatakunan nang tunduktingadah
Marasa maka tahu maarit bisul nang marantan
balalawasan mahadang pacah
Nyamanai bapandir mun muntung kada bakuring
Nyur kahulu nyur kahilir nyamanai naik mutur
turun mutur duduk di kursi unggalunggal
Batang tindih batindih kada tahu siapa ampun bilungka
siapa nang linyaknya
Himung bahindangbahindala kada tahu sindum banua
Kurayaman samut mancari juruh napang tukil karing
laang gin saraba karing
Kada ah mun mandangar kulipakkulipak babun di hulu
ngiukngiuk piul di hilir
asa ganting paparutan napangai panurihan sunyi
gatah tiis kada bagatah paluh nang diparah
Napang marasa maka tahu
Batis kulipak tungkulan baambah di padang banta

marajah pahumaan lawas pang taung
Lawas marajah pagat janji basambung pagat pulang
Marajah di hati napang
Manunjul jukung, jukung tapahalang
Manajak kupiah, kupiah tapahalang
Marasa maka tahu
Kikicaktu wadai gayam mata picak dipatuk hayam

Ari kalayang ari
Cagat mata tunduktingadah
Balangsar mahalimpaur
Sakalinya tahadangi buah bungur

Banjarbaru, 2004


Nini Aluh

Mun taganang aruah nini barubuian banyu mata
Sidin caramin mata wan wadah baungah
Nini landang umur jar urang sidin babustan
Wayahini banyak anumanum sudah kilum
Mun nini gigi purna sampai katuha

Sabil mangacip pinang malipat sirih
Dangarakan jar sidin
Kami bagarumut di hadapan sidin batalimpuh
wan rapat sila
Handaklah nyaman mambuka lawang surga
Apikapik mamalihara muntung wan mamalihara rupa
Basuh batistangan wan adat pusaka
Nini maluhaiakan hinak mangucurakan kinangan
ka paludahan mambujurakan kikisik timbaku jawa

Kaina banua kita tayai kacilangan listrik
Ikamni barataan harus jua mancilangakan iman
Diriakan masigit di hati kita
wadah manyampurnaakan syahadat wan zikir
wan sumbahyang palita kita
Mun sakulah tinggi tarangakan kubur kuitan
Han aku tayai sahibar maingatakan

Di banua banyak urang batatamba wan nini
Mun kana pulasit parang maya atawa tamakan racun

wan sidin kaya mambuangi kalimpanan
Cah mun ular ha kada tadas mamatuk sidin
dipuntal sidin dalam tapih
Suah kami handak manumbuk banih
Maalih lasung di balakang rumah ka halaman
Basapuluh kami kada iguligul
Kada bujur bismillahikam tu jar nini
Diangkat sidin kaya maangkat bantal

Sampaiakan papaian kambang rampai
du’adu’a kami
Barasihakan batur nini wan syalawat
banyu mata kami
Ya Rabbi
Mahampar sajadah dalam syahadat
Syahadat tahampar di dalam hati
Basimpuh badan salalu ingat
Ingat tasimpuh dihunjuran nini

Banjarbaru, 2004


Harumi Tanah Banyu

Ingat wan ingatakan tanahbanyu
Kada ampihampih mamarah susu kahidupan
hagan mahidupi kita
Sapanjang masa kada suah basisigan
sampai karing sumur kasugihan nang dikandungnya
sampai manggahmukuh mananai langit
Kita hajaah lagi nang kada baiingat
mambulangkir hutan
margasatwa nang dilindungi ditangkapi
halalang disalukuti tanah didulangi
batubara dikukuti bakasnya kada dihirani
Sungai karuh kuruskaring maarit raba
batuyuktuyuk pampan uraturat nadi kahidupan
Karasmin tu batatarusan banua baratik
wan rigat daki bahamburan

Han jangan manyalahakan siapasiapa kaina
Mun tanahpahumaan kada badarah lagi
Baah manyipaki banua bala dimanamana
Tuhan jadi murka
Lakasi lastariakan wan anakanak nagri
nang sugih ilmu pangatahuan

Hari ini
Kami batalimpuh rapatsila
sujud dihunjuran kuitan caramin mata

nang balimbuyan paluh mangganalakan kami
Kami cium tangan paguruan nang kada suah
manuntut tandajasa nang ikhlas mamintarakan kami
manjadi anakbabangsa mambangun banua
Ya Rabbi bukaakan lawang surga hagan
urangurang nang kami sayangi

Hari ini
Kita harumi tanahbanyu wan tabal iman
Wan ilmu pangatahuan kita harumi
wan adatpusaka papadah urang bahari
Harumiakan wan budibahasa ngaran tapuji
Harumiakan wan masjid langgar wadah mangaji
Bauntung batuah harumlah nagri harumlah bangsa

Banjarbaru, 2005


Halinai

Kaputingannya tapaksa maurut dada
Mun handak baurusan lawan makhluk
Apa lagi wan urang nang badahi
Babarapa tangga birukrasi
Baliukliuk sing tinggian pulang
Harus dijalani

Takulipai batis
Manggah mukuh

Aku tabalik marasa
Nyaman handak badapat lawan tuhan

Banjarbartu, 2006


Di Tangah Sungai

Mandam malihat ilung larut
Imbah tasanggak larut pulang
Di banyu karuh ilung larut
Mambawa diri

Saumur hidup aku kada suah malupa
Mataku nang kilirkiliran tatimpa diri
Di banua saurang
Badimapa jua kada malupa
Mandam malihat ilung larut
di tangah sungai karuh

Banjarbaru, 2004


Caramin

Papariannya mun sudah tatimpa ka diri saurang
Musti mambuka pikiran jaranih
Manyalaakan panarang hati

Karana liwar hausnya batikap di tawing
Saikung cacak kada katahuan
Bakurayap kacangkir
Umpat nginum
Padahal cangkirku masih satangah

Banjarbaru, 2005


Kambang Jaruju

Aku carii ambunkah mambawa harum
datang matan wayah baisukan salausalau
Tuhuk mancari di dalam mimpi kada jua tadapat
Mudahan badapat turun kabatang

Mun badapat jangan di putik lawan tangan
Luruh kabanyu siapa nang manjatu
Siapa nang marista di pancung lanting
Sahibar tahingut harum satanggi

Aku carii nang maulah dandaman
Bahara sampai niat daham tabawa mimpi
Daham tunduktingadah katia ari basampuk ari
Malarak di dalam hati

Banjarbaru,2006


Lingkar Jaman

Ngarannya Uma Irum
Urangurang tahu inya urang gila
Di bawah parutnya bagantung tarung
Mun tapantuk wayah bajalan
Inya bakuciak akai rung

Ngarannya Amang Ibad
Urangurang tahu inya urang gila
Ngalih di salawari
Inya galak mun tajanaki ampunnya surang

Inya badapat di tangah lurung
Basisingkingan
Imbahitu cuma bulan nang manyaksiakan
Malam manyimpan rahasia kahidupan

Banjarbaru,2000

edisi 8

Dusa


Balincung minyaknya basumbu huuuuu Allah
Diayun pajah janganlah pajah
Marasuk badan lailahaillallah
Kukus dupa harum ma’rifat
Duuduuuhuk manyaaaampir ziiiiikir hiyai

Dusa anakAdam
Dusa nang kahilangan ayatayat firmanNya
Nang maricihricih langit kada ampihampih
maracikracik bumi hirang darah bakuang
di hunjuran sajadah
Dusaku dusa kulikkulik halang rundakrakai
jajak nang ragai di atas angsana AlifMu
Parau tiis banyumataku Alif Alif
Kucari kamana langkah manuju ‘asyiq ma’syuq
kamana bashirah kamana kiau kamana hinak
Dusakukah dusa anakAdam tabantai di muhara lawang
laula wala quwwata illa billahi al’aliyyi al’aadzim

Radam radam malam kahada lagi malam
Mandam mandam siang kahada lagi siang
Bulan bintang matahari kahilangan tarang
Tunduktingadah Hu Allah

Kucabut gunung pasak tulangku alam baguncang
Kucabut gunung tali ilatku arasy gin baguncang
Kutajak mujahadah di gadang ragabadanku
Kutajak Hu Allah

Buah manggis bauntungai kamana guguhurnya
Ngandiiihiyai karapun banta ngandiiihiyai
Shiraathal mustaqiim tasbih pahang bahasusun
Iiiihiiiihi diri pang manangihis maminta ampun

Banjarbaru, 2005


Dzikir Madihin

Ilahi ...
Lah bumi ... lah bumi titian
Bumi ... titian
Pitung lapis bumi hagan titian
Pitung tantang langit hagan pingkutan
Lam jalalah jalan kutulisakan
Marasa diri rigat saluruh ragabadan
Kubibiti tasbih nang taburahai
Basmalah taliikat parangkai
Supaya jalannya kahada rundakrakai
Maniti fitrah mudahan niat sampai
Aaa ... wan

Sabujurannya aku takutan kada sakira
bamuraqabah di hadapanmu aku manusia
nang kada bamuha kada manyukuri
sagala nikmatmu wan kada tahutahu
jalan nang angkau urak di hadapanku
Hadapanku u u u ...

Malam ramadhan ini aku mambuang supan
mambuang takutan aku musti badatang kahadapanmu
galitiran kadua tanganku
galitiran manadah kaarasymu
parau bakiau asmamu dalam sisiganku
padih mataku dalam cahaya matamu

Ya Rabbi jangan angkau pajahakan
Lampu bashirah di tanganmu nyalaakan
Wan ma’rifatullah dalam bathinku

Ilahi ...
Lah lamah ... lah lamahlunglai
Lamah ... lunglai
Lamahlunglai jiwaragaku dalam nyarak
Agungmu tadzallulku kada sakira marigati
Riyaddus Shalihin junjunganku
Aku basujud manciumi Rabbmu
Basuhakan syahadatku lawan ayatayat firmanmu
Bilasiakan lawan banyu talaga Malakutmu
Aku manusia nang sasat dalam kasihsayangmu

Ilahi ...
Lah bunga ... lah bunga tanjung
Salaka ... balah
Bunga tanjung salaka balah
Lah kunang ... lah kunang
Kunangkunang di rapun sarai
Ampuniakan dusaku banyak basalah
Sabalum aku mati kita jangan bacarai
A a a a ai ...

Amuntai, 2005

***
Fitrah : Kasucian
Muraqabah : mamarakakan diri wan tuhan
Arasy : singgasana Allah
Bashirah : malihat wan mata hati
Tadzallul : Mahinaakan diri di hadapan Allah
Riyddus Shalihin : kitab hadis nabi
Rabb : Allah maatur alam semesta
Malakut : karajaan Allah


Dilarut Banyu

Lah buluh lanya sirapun buluh sayang
Disusun lah disusun jalan titian
Jumampai lanya kambang malati
Lah malati lanya diputik sakaki sayang
Alahai disimpan di dalam pati

Suluh baapi lanya pajah dilikit pulang
Salausalawan di tangan alahai mancari jalan
Rabah rimbangun alahai mambuang limbai
Lah andiandi lanya dikadundangakan sayang
Alahai dikadundangakan lah caramin badan
Lanya caramin kada pang pacah di dalam hati

Kularutakan siang kalayang malam
Siang basangga wihang malam bagayut mimpi
Kularutakan sahiris bulan
Kularutakan di banyu pasang
Kularutakan
Harapan urang hilir manjumputakan
Alahai nang takandung di ragabadan

Banjarbaru, 2004


Kahilangan Banua

Apa lagi nang dilihat amun kasudahannya barubuian
banyumata
Tanah nang malahirakan dikikis jaman
Manjadi balambika
Maningadah langi t rakun basusun
Marista diri tadangar kulikkulik halang
Mancari puhun hagan batinggir

Balarut baampah kamana
Mun sungai jadi mati
Cukupkah mamarah banyumata maulah arus

Sakilan kadada lagi tanah hagan bakubur
Mambalas kabaikan wayah dipukung
Banyu didih panyulam susu aruah mama
Diganali banyu laang

Tanah mana baganti rupa
Saalamanan ragai bacampur cuka
Wayahini siapa aku siapa ikam
Banua tinggalam

Banjarbaru, 2006


Putri Ambang Kapas

Ambulung banuaku
Lawangnya hujan panas
Mariak di tangah hari
Saancakan gamalan
Di lubanglubang batu

Banyu pancur aku mandi
Maurak rambut basu’ung
Jangan ada lalakian nang mahintip
Amun kada handak jadi lakiku

Di atas rumput aku bajalan
Di angin aku badundang
Jangan ada lalakian nang manyaru
Mun kada handak jadi lakiku

Aku sandah bangaran
Putri Abang Kapas
Ambulung banuaku
Batampai maka aku katuju

Banjarbaru,2006


Tambuk Sakataraan

Mambayangakan
Maharamakan hintalu
Tuhuk mahilung
Tuhuk mamalihara
Tuhuk mahadang
Sakalinya tambuk sakataraan

Kada kawa lagi mambayangakan
Papariannya tarjadi di banua saurang
Maharamakan hintalu
Hagan manyiapakan pamimpin banua
nang bagus
Pamimpin tuladan
Lucung jua
Kadada mamacah sabigibigi
Nang kaya apa hi jadinya
Bahara ai jangan tarjadi
Hintalu tambuk sakataraan

Banjarbaru, 2006

edisi 9

Di Kulam Garden City Wayah Baisukan
: buat Azizah

Kada baburinik
kada baambul
kada bagarimbuak kada
Aku nang manyalam jarku
Cahaya baisukan kalikikan diatas
apartamin balilihan kasatiap tingkat
Kamana darahku
Daham mangalir lagi
Mangalir ka dalam raga kasihku
Aku banyu
nang mamancar matan sumbar kasajukan
Aku iwak
nang bakunyung dalam pangambaraan rindu
Akulah kulam jarku
Lihat siapa nang bagilarap
dalam busabusa cinta
Kambang sarujakah ?
Ikam adalah aku
ikam babisik
Kita nang mahinguti harumnya
cahaya baisukan

Bandaraya, Malaka 2004


WTC, Kuala Lumpur

Kabiasaan urang tuh mun tabawa parasa
marasa inya paling bungas paling pintar
paling panjagaunya paling panyugihnya
Maka di situ musti ada timbul sikap
sumbung wan takabur
Tanapi imbah malihat manara kambar nangini liwar
batisku bajajak di tangga pamulaan
kada marasa aasaan lagi mangalunyur naik

Kada takaji habar lagi imbah malihat
Mun mambanding wan ampun banua saurang
kadada sabulubatisnya habisai surah
Aku kada kawa bapandir lagi

Woeld Trade Centre dasar pusat pambalanjaan dunia
nang apik wan tatata bujurbujur
barakat katinggian tihnulugi urang
Sambil bakukuliling aku bapandir saurang
di WTC naya kadada sahamahama cupit atawa maling
mun di banua baambung bakul haja jangan harap lingah

“Mahancap aku turun kawal bakiau
kukira nangapa pina musti
cis inya manyalaakan mancis
Jaharu manukar mancis nang ada gambar light playnya
urang baaanuan”

Kualalumpur, 2004


Singapura, 2004

Singa putih babulu putih
Kami saling bajajanakan
Banyu mancur bagayut di hujung bulu matanya
mangisahakan nang kaya apa manimbuk laut
sakira manjadi sabuah kuta
Aku marasaakan
Nanginiah ungutanku nang panambaian
imbah sampai kasia
Banuaku nang kada babakantan lagi

Singapura di tangah ari
Umbak mamacah di lantai jambatan
mambasuh lindapan matahari
Babarapa ikung burung marpati
Tarabang matan rakun
hinggap di puhun ceri
maluruhakan kambangnya
sangkut ka bajuku
Wayah angin manampur maulak di atas buih
Pepsi Twist pahabisan mambawa aku jauh
kaliang paradaban manusia

Singapore, 2004


Baadu Barincah

Bahari urang banyak baisian pahumaan nang luas
Banih bakindaikindai kada kamakanan
Sugih bujur
Babarapa kali naik haji pakulih bahuma haja
Baharakat bujur, bujur sakali satahun

Aku kaganangan aruah Kai Adul
Sidin baisian pahumaan sing luasan
Mun musim barincah satiap tahunnya
Handak bamusimtanam
Sidim katuju maadaakan karasmin baadu barincah
Urangurang sakampungan diundang
Banyak urang nang umpat
Apalagi urangnya haratharat barincah
Tajaknya sing ganalan rarapan bulu ngarannya tajak jangkang
Tulakan habis sumbahyang subuh
Ada jua mambawa tajaknya dilipatlipat atawa dilulun
dimasukakan ka dalam lanjung
Imbah sampai tajaknya di bujurakan kaasalnya

Pasartanya sudah basiapsiap matan hujung ka hujung
Bahahadapan tapi basulisih
Jaraknya kilamkilaman saking luasnya pahumaan
Hujung ka hujung nitu sudah siap lawan sasadiaan makanan

Mun ada nang sudah sampai lalu mamakani sasadiaan
Nang ngarannya banyak urang nang bubujuran bailmu
Sakali ilai gin tajaknya sampai puluhan mitir mandarusut
mambulangkir tagah
Kada sampai matahari naik barincah sudah tuntungan

Kada kawa dipandir lagi mun wayahini
Urang tuhanya sudah matian
Tanah pahumaan taburahai
Asingasingnya barabut wawarisan
Ada jua nang bacakut papadaan bakalahian malahan
ada nang sawat batimpasan
Karakatan sudah kaya kulibir bawang
Parigal ada nang kuluh macammacamai kasudahannya

Lawas aku madam ka banua urang
Imbah bulik aku taungut
Marista dimana kubur aruah Kai Adul

Banjarbaru, 2006


Tajual Kubur Kuitan

Hidup bagantung kasugihan kuitan
Apa lagi mun bungul kada sing sakulahan
Pamakan harihari harta nang ada
Nang kaya apa tingginya gunung
Musti runtuh
Hidup kada samparaka

Mandam aku imbah bulik ka banua
Mancari kubur kuitan
Sakalinya sudah tajual taumpat di tanah warisan

Banjarbaru, 2006


Kana Wisa

Jangan tapi kada kakaruan mun masuk ka dalam hutan
Mun kada baiingat kalu kana wisa
Awak kuning mata kuning
Jadi maiyun
Salahsalah mambawa umur

Ingatakan mun mandi di sungai
Jangan manyungsung arus banyu
Balakangi

Mun sudah kana wisa
Ngalih tatambanya
Kacuali ditimung tiga kali
Wan rarampahnya

Banjarbaru, 2006


Mancarii Dangsanak

Di dalam hutan aku baambah
Hutan kadap
Hutan salausalau
Aku mancarii dangsanak

Halimatak
Bajauhan
Dari tanah kacapkacapan
Dari daundaun basah
Aku bajalan di lurung satapak

Jangan ikam talanggar sumpah
Aku dikawal haliling
Ampat bagian awakku

Bari aku jalan
Aku mancarii dangsanak

Banjarbaru, 2006

edisi 10

Catatan Harian

Banyak banar burung di halaman kantur
halaman rumah di puhunpuhun
di tamantaman bararamian
baluncatan tarabangan
kada tanggungan darita dunia

Di sabuah taman bunga
saikung anak burung jalak tarabang buntat
Aku manyuuk baniat handak manangkapnya
kupikir di banua banyak pasar burung
Imbah tanganku tajapai bulunya nang bungaslangkar
matanya nang jaranih manjanaki aku :
Surga burung adalah alam bibas
Banua ikam lain wan nagri kami
Aku kasisipuan
balalu mangalunyur ka luar taman

Singapore, 2004


Di Kota Mas Aku Balajar Mamahami Baisukan

Aku mancarii suara nang ikam kirim
di balik angin malam
Humbayang sakiping nitu
sakalinya lucut mananawaakan diaku

Banyak banar humbayang di sini
Tanapi sabutingbuting
aku kada nang pinandunya
Di sakitar gadung nang luas
banyak nang maulah humbayang

Aku tapahingal mambujurakan
humbayangku surang nang tasangkut
di bugenfil nang tumbuh
di jambangan nitu

Malaka, 2004


Partumbuhan Banjar
Malaysia Taman Danau Kota

Yulan yalalalin
Apalah rasanya
Apa pang rasanya
Ramba banar si daun langsat
Ramba lagi si daun rambutan
Lawas banar kada badapat
Imbah batamu batatangisan

Radam jua pang mambawa nasib kami
manyubarang lautan mancari kahidupan
Madam apa pang rasanya lawas mahampar
tikar di banua urang

Amas bangun maulah kilirkiliran
si banyumata maungkit ingatan tanahbanyu
kaganangan banua banjar
Jar Haji Juhri kami di sini kada pang
sakancurjariangau amun gula galapung
kada bakula tanapi sakampung
samasama mamingkuti pasan kayuh baimbai
rambutku putih janggutku putih
diranakakan di pamadaman nang kaya apa
yulan yalalalin habar banua

Bubungan tinggi rumah anjungan
Rumah lanting di atas banyu
Kaya apa pang pasar tarapung
Lawas hati handak ka situ

Taman Danau Kota mambuhul ikatan
bahara jangan pagat silaturrahmi
Samarbak harum kambang bogam
mahantar ingatan tanah banjar
Tari Galuh Marikit dibaalun
saancakan gamalan
marangkai kambang dalam jambangan
marangkai kasih dalam kanangan

Kualalumpur, 2004


Kumarau

Siapa mahantak kurungkurung
dikapabisan burung babunyi
jalan satapak mancari watas
hindang ari
manyusaur suara kaririang maingui
di sasala kayukayuan
haratan matahari mancarucuk

Wayah manyubarang guntung
ikam baucap
Siapa mahantak kurungkurung
dikapabisan burung babunyi
samantara hindang ari bahindala
sasain jua ari panas manggantang
Tanah huma kaya siput dipais
sunyi kada sing garutukan
dalam latupan buah para dimamah
matahari

Banjarbaru, 2005


Maunjir

Bahahar mataku dalam asap dupa malam
Daham bintangbintang maantar suluh
Talanjur purun kamana jua tarabang
burung pialing mahaga nasib
Badimapa lagi mun jambatan licin
Rasa sasak pahinakan dalam dada
Kahandak hati kada pang tumbuh
kambang sarai di padang jumampai

Tangah malam apa pang rasanya
Wayah diingat sasain jua kaganangan
lacuk mambari alamat nang di subarang
Kunahapi jajak
Ai kamana paguringan mambuang limbai

Wastu
Mun manampur kamana palimbaianku
Mun mahaga kamana lurung nasibku
Mun mimpi ada juakah saintilan barang
jangan mahayut guringku


Banjarbaru, 2005