Jumat, 18 April 2008

edisi 1

Bagandang Nyiru

Imbahitu inya kada tahu lagi wan dirinya
Nang tahu teja mambari sajumlah warna
Jalan nang kada tarasa asing dijalani
Hanyar babarapa hari badapat wan Ainun
Rasa saratus tahun bakawanan singrakatan

Kada kawa dikisah lagi bauma tiri
Juhri nang babatis panjang sabalah
lamun harat bagimpar wan bagipang
Di kampung ngaran tapuji

Juhri
Pinanya sakampungan bakiaw
Mambawa handayang wan suluh
Rami bagandang nyiru sabil bakiaw ngaran Juhri

Juhri mandi bacabur wan kakawanan
Basimburan wan Ainun sampai malupa
Sungai nang mangalir dari spektrum
teja nang mambantang

Juhri
Di mana ikam Juhri
Nyiru kada bakaraat mambulangkir hutan
Juhri bulik

Handayang wan suluh manyapu bulan kadap
jadi tarangbandarang

Sungai sasain daras mangalir
Juhri bulik
Juhri bulik
Juhri marasa sasain jua tabawa arus
Namun kada badaya wan dirinya nang hanyut
Juhri bulik
Ikam di mana Juhri
Lakasi bulik

Sambil bakiaw kai Adul bamamai
Han matijaku amun kada aasi wan papadah
urang tuha
Nanginiam jadinya
Pamali basasambunyain lacit kamagrib

Ainun basisigan di pangkuan umanya
Kakawanannya masih jua tacagat
mamandang Juhri dibungkus teja
nang sasain jua mananggalakan spektrumnya

Sakampungan badaraw manurunakan Juhri
nang tasangkang di puhun jingah
Kur sumangat jar nini Aluh
imbah sidin sampai ka sana

bbaru.96


Kai Adul

Kai caramin mata kami
Tinggal sidin sasaurangan lagi
nang lainnya sudah habisan
Di tangan kanan wan kiwa wan di batis
kami mamiciki
Kai tasandar di kursi habais bamamai
mahinggal wan batukbatuk
Mun kaya kalalatu kami kada nang waninya
maitihi muha sidin
Mun tinggi sakulahnya jangan dilupaakan jua
adatistiadat wan papadah urang bahari
Hidup ada atuirannya tungai
mun talanggar pamali
nangini dipadahakan tahayul
Babungkuk lalu dihadapan urang tuha
Pamali duduk di muhara lawang wayah ari sanja
Anak baiman ingat lawan waktu
Palihara sangkar bumi wan sangkar langit
Kita didalamnya di bibir kada lapas wan thayyibah
di ruas jari kita jangan tanggal tasbih
Mun guring bantal kita syahadat
Salimput kita zikir
Dipahinakan hanya ada nang satu
Dunia tungai bawatas paksina daksina masyrib
wan magrib
Aruwah nini ikam rajin maulah baraskuning

Kita naini tayai musafir
Kadada urang lain nang maulahakan jalan kaakhirat
Kita saurang maka ulah lawan syariat tharikat
wan hakikat
Bamula gawi katuk dahulu wan basmallah lawangnya
buka kuncinya wan ma’rifat

Kai dimalui urang sakampungan
Apalagi kalu ada hual pakara pahalatan
Mun ada Kai urang baakuran
Suah rumah pambakal handak karabahan kuwini
batangnya sing ganalan akarnya tabarubut
Puhun kuwini nitu dipindahakan kai kalain

Kai panyayangan bangat wan anak cucu
Amun datang saruan musti mambawaakan barakat
Tapi kami suah kakalahan wan Kai
Ampah kamarian Kai bulik matan salamatan
Kitingkiting wan bungkusan saputangan
kami manyasah barataan : Minta Kai
Kami rabuti nang di tangan sidin
Kai bakuciak : Jangan naini tahi
Kai pamalar jar kami barataan
Kaputingannya dapat kami jua
Imbahitu kami barabut mangulacak
Tahi jar kami barataan
Han matijaku tahi kada pamaasian

“ Sudah ganap ampatpuluhhari Ya Rabbi
Manjahit jubahMu dari kain tahlil
Wan kupasang kimakima shalawat
Kiblatiakan hadapanku nang tazallul
Aku ridha Ya Rabbi bulik kahadiratMu “

Mun kami takumpulan taganang aruah Kai
Sidin tahu nangapa nang handak kami pinta
Sampai wayahini kami pingkuti papadah sidin
Bismillah nitu anakkunci pambuka lawang surga


bbaru,2003

Tidak ada komentar: