Jumat, 18 April 2008

edisi 8

Dusa


Balincung minyaknya basumbu huuuuu Allah
Diayun pajah janganlah pajah
Marasuk badan lailahaillallah
Kukus dupa harum ma’rifat
Duuduuuhuk manyaaaampir ziiiiikir hiyai

Dusa anakAdam
Dusa nang kahilangan ayatayat firmanNya
Nang maricihricih langit kada ampihampih
maracikracik bumi hirang darah bakuang
di hunjuran sajadah
Dusaku dusa kulikkulik halang rundakrakai
jajak nang ragai di atas angsana AlifMu
Parau tiis banyumataku Alif Alif
Kucari kamana langkah manuju ‘asyiq ma’syuq
kamana bashirah kamana kiau kamana hinak
Dusakukah dusa anakAdam tabantai di muhara lawang
laula wala quwwata illa billahi al’aliyyi al’aadzim

Radam radam malam kahada lagi malam
Mandam mandam siang kahada lagi siang
Bulan bintang matahari kahilangan tarang
Tunduktingadah Hu Allah

Kucabut gunung pasak tulangku alam baguncang
Kucabut gunung tali ilatku arasy gin baguncang
Kutajak mujahadah di gadang ragabadanku
Kutajak Hu Allah

Buah manggis bauntungai kamana guguhurnya
Ngandiiihiyai karapun banta ngandiiihiyai
Shiraathal mustaqiim tasbih pahang bahasusun
Iiiihiiiihi diri pang manangihis maminta ampun

Banjarbaru, 2005


Dzikir Madihin

Ilahi ...
Lah bumi ... lah bumi titian
Bumi ... titian
Pitung lapis bumi hagan titian
Pitung tantang langit hagan pingkutan
Lam jalalah jalan kutulisakan
Marasa diri rigat saluruh ragabadan
Kubibiti tasbih nang taburahai
Basmalah taliikat parangkai
Supaya jalannya kahada rundakrakai
Maniti fitrah mudahan niat sampai
Aaa ... wan

Sabujurannya aku takutan kada sakira
bamuraqabah di hadapanmu aku manusia
nang kada bamuha kada manyukuri
sagala nikmatmu wan kada tahutahu
jalan nang angkau urak di hadapanku
Hadapanku u u u ...

Malam ramadhan ini aku mambuang supan
mambuang takutan aku musti badatang kahadapanmu
galitiran kadua tanganku
galitiran manadah kaarasymu
parau bakiau asmamu dalam sisiganku
padih mataku dalam cahaya matamu

Ya Rabbi jangan angkau pajahakan
Lampu bashirah di tanganmu nyalaakan
Wan ma’rifatullah dalam bathinku

Ilahi ...
Lah lamah ... lah lamahlunglai
Lamah ... lunglai
Lamahlunglai jiwaragaku dalam nyarak
Agungmu tadzallulku kada sakira marigati
Riyaddus Shalihin junjunganku
Aku basujud manciumi Rabbmu
Basuhakan syahadatku lawan ayatayat firmanmu
Bilasiakan lawan banyu talaga Malakutmu
Aku manusia nang sasat dalam kasihsayangmu

Ilahi ...
Lah bunga ... lah bunga tanjung
Salaka ... balah
Bunga tanjung salaka balah
Lah kunang ... lah kunang
Kunangkunang di rapun sarai
Ampuniakan dusaku banyak basalah
Sabalum aku mati kita jangan bacarai
A a a a ai ...

Amuntai, 2005

***
Fitrah : Kasucian
Muraqabah : mamarakakan diri wan tuhan
Arasy : singgasana Allah
Bashirah : malihat wan mata hati
Tadzallul : Mahinaakan diri di hadapan Allah
Riyddus Shalihin : kitab hadis nabi
Rabb : Allah maatur alam semesta
Malakut : karajaan Allah


Dilarut Banyu

Lah buluh lanya sirapun buluh sayang
Disusun lah disusun jalan titian
Jumampai lanya kambang malati
Lah malati lanya diputik sakaki sayang
Alahai disimpan di dalam pati

Suluh baapi lanya pajah dilikit pulang
Salausalawan di tangan alahai mancari jalan
Rabah rimbangun alahai mambuang limbai
Lah andiandi lanya dikadundangakan sayang
Alahai dikadundangakan lah caramin badan
Lanya caramin kada pang pacah di dalam hati

Kularutakan siang kalayang malam
Siang basangga wihang malam bagayut mimpi
Kularutakan sahiris bulan
Kularutakan di banyu pasang
Kularutakan
Harapan urang hilir manjumputakan
Alahai nang takandung di ragabadan

Banjarbaru, 2004


Kahilangan Banua

Apa lagi nang dilihat amun kasudahannya barubuian
banyumata
Tanah nang malahirakan dikikis jaman
Manjadi balambika
Maningadah langi t rakun basusun
Marista diri tadangar kulikkulik halang
Mancari puhun hagan batinggir

Balarut baampah kamana
Mun sungai jadi mati
Cukupkah mamarah banyumata maulah arus

Sakilan kadada lagi tanah hagan bakubur
Mambalas kabaikan wayah dipukung
Banyu didih panyulam susu aruah mama
Diganali banyu laang

Tanah mana baganti rupa
Saalamanan ragai bacampur cuka
Wayahini siapa aku siapa ikam
Banua tinggalam

Banjarbaru, 2006


Putri Ambang Kapas

Ambulung banuaku
Lawangnya hujan panas
Mariak di tangah hari
Saancakan gamalan
Di lubanglubang batu

Banyu pancur aku mandi
Maurak rambut basu’ung
Jangan ada lalakian nang mahintip
Amun kada handak jadi lakiku

Di atas rumput aku bajalan
Di angin aku badundang
Jangan ada lalakian nang manyaru
Mun kada handak jadi lakiku

Aku sandah bangaran
Putri Abang Kapas
Ambulung banuaku
Batampai maka aku katuju

Banjarbaru,2006


Tambuk Sakataraan

Mambayangakan
Maharamakan hintalu
Tuhuk mahilung
Tuhuk mamalihara
Tuhuk mahadang
Sakalinya tambuk sakataraan

Kada kawa lagi mambayangakan
Papariannya tarjadi di banua saurang
Maharamakan hintalu
Hagan manyiapakan pamimpin banua
nang bagus
Pamimpin tuladan
Lucung jua
Kadada mamacah sabigibigi
Nang kaya apa hi jadinya
Bahara ai jangan tarjadi
Hintalu tambuk sakataraan

Banjarbaru, 2006

Tidak ada komentar: