Jumat, 18 April 2008

edisi 9

Di Kulam Garden City Wayah Baisukan
: buat Azizah

Kada baburinik
kada baambul
kada bagarimbuak kada
Aku nang manyalam jarku
Cahaya baisukan kalikikan diatas
apartamin balilihan kasatiap tingkat
Kamana darahku
Daham mangalir lagi
Mangalir ka dalam raga kasihku
Aku banyu
nang mamancar matan sumbar kasajukan
Aku iwak
nang bakunyung dalam pangambaraan rindu
Akulah kulam jarku
Lihat siapa nang bagilarap
dalam busabusa cinta
Kambang sarujakah ?
Ikam adalah aku
ikam babisik
Kita nang mahinguti harumnya
cahaya baisukan

Bandaraya, Malaka 2004


WTC, Kuala Lumpur

Kabiasaan urang tuh mun tabawa parasa
marasa inya paling bungas paling pintar
paling panjagaunya paling panyugihnya
Maka di situ musti ada timbul sikap
sumbung wan takabur
Tanapi imbah malihat manara kambar nangini liwar
batisku bajajak di tangga pamulaan
kada marasa aasaan lagi mangalunyur naik

Kada takaji habar lagi imbah malihat
Mun mambanding wan ampun banua saurang
kadada sabulubatisnya habisai surah
Aku kada kawa bapandir lagi

Woeld Trade Centre dasar pusat pambalanjaan dunia
nang apik wan tatata bujurbujur
barakat katinggian tihnulugi urang
Sambil bakukuliling aku bapandir saurang
di WTC naya kadada sahamahama cupit atawa maling
mun di banua baambung bakul haja jangan harap lingah

“Mahancap aku turun kawal bakiau
kukira nangapa pina musti
cis inya manyalaakan mancis
Jaharu manukar mancis nang ada gambar light playnya
urang baaanuan”

Kualalumpur, 2004


Singapura, 2004

Singa putih babulu putih
Kami saling bajajanakan
Banyu mancur bagayut di hujung bulu matanya
mangisahakan nang kaya apa manimbuk laut
sakira manjadi sabuah kuta
Aku marasaakan
Nanginiah ungutanku nang panambaian
imbah sampai kasia
Banuaku nang kada babakantan lagi

Singapura di tangah ari
Umbak mamacah di lantai jambatan
mambasuh lindapan matahari
Babarapa ikung burung marpati
Tarabang matan rakun
hinggap di puhun ceri
maluruhakan kambangnya
sangkut ka bajuku
Wayah angin manampur maulak di atas buih
Pepsi Twist pahabisan mambawa aku jauh
kaliang paradaban manusia

Singapore, 2004


Baadu Barincah

Bahari urang banyak baisian pahumaan nang luas
Banih bakindaikindai kada kamakanan
Sugih bujur
Babarapa kali naik haji pakulih bahuma haja
Baharakat bujur, bujur sakali satahun

Aku kaganangan aruah Kai Adul
Sidin baisian pahumaan sing luasan
Mun musim barincah satiap tahunnya
Handak bamusimtanam
Sidim katuju maadaakan karasmin baadu barincah
Urangurang sakampungan diundang
Banyak urang nang umpat
Apalagi urangnya haratharat barincah
Tajaknya sing ganalan rarapan bulu ngarannya tajak jangkang
Tulakan habis sumbahyang subuh
Ada jua mambawa tajaknya dilipatlipat atawa dilulun
dimasukakan ka dalam lanjung
Imbah sampai tajaknya di bujurakan kaasalnya

Pasartanya sudah basiapsiap matan hujung ka hujung
Bahahadapan tapi basulisih
Jaraknya kilamkilaman saking luasnya pahumaan
Hujung ka hujung nitu sudah siap lawan sasadiaan makanan

Mun ada nang sudah sampai lalu mamakani sasadiaan
Nang ngarannya banyak urang nang bubujuran bailmu
Sakali ilai gin tajaknya sampai puluhan mitir mandarusut
mambulangkir tagah
Kada sampai matahari naik barincah sudah tuntungan

Kada kawa dipandir lagi mun wayahini
Urang tuhanya sudah matian
Tanah pahumaan taburahai
Asingasingnya barabut wawarisan
Ada jua nang bacakut papadaan bakalahian malahan
ada nang sawat batimpasan
Karakatan sudah kaya kulibir bawang
Parigal ada nang kuluh macammacamai kasudahannya

Lawas aku madam ka banua urang
Imbah bulik aku taungut
Marista dimana kubur aruah Kai Adul

Banjarbaru, 2006


Tajual Kubur Kuitan

Hidup bagantung kasugihan kuitan
Apa lagi mun bungul kada sing sakulahan
Pamakan harihari harta nang ada
Nang kaya apa tingginya gunung
Musti runtuh
Hidup kada samparaka

Mandam aku imbah bulik ka banua
Mancari kubur kuitan
Sakalinya sudah tajual taumpat di tanah warisan

Banjarbaru, 2006


Kana Wisa

Jangan tapi kada kakaruan mun masuk ka dalam hutan
Mun kada baiingat kalu kana wisa
Awak kuning mata kuning
Jadi maiyun
Salahsalah mambawa umur

Ingatakan mun mandi di sungai
Jangan manyungsung arus banyu
Balakangi

Mun sudah kana wisa
Ngalih tatambanya
Kacuali ditimung tiga kali
Wan rarampahnya

Banjarbaru, 2006


Mancarii Dangsanak

Di dalam hutan aku baambah
Hutan kadap
Hutan salausalau
Aku mancarii dangsanak

Halimatak
Bajauhan
Dari tanah kacapkacapan
Dari daundaun basah
Aku bajalan di lurung satapak

Jangan ikam talanggar sumpah
Aku dikawal haliling
Ampat bagian awakku

Bari aku jalan
Aku mancarii dangsanak

Banjarbaru, 2006

Tidak ada komentar: