Jumat, 18 April 2008

edisi 3

Baturai Pantun

Cuka laang di dalam cupak
Kulang kaling buah timbatu
Takurasam kurihing simpak
Handak bujang tapilih balu

Mun malala santan Birayang
Nyiur gading nyiur tundunan
Mun talihat si ading bujang
Liur baik liur baungan

Kaluang guring bagantung
Bagantung di puhun kupang
Mun nasib kada bauntung
Di tangan diambil urang

bbaru, ‘93

** Telah dinotasi menjadi lagu banjar
dimuat di Dendang Banua B.Post ‘93


Sayang Gunung

Bumi nang dijajak
Langit lanya dijunjung
Siapa pang lagi nang mamalihara
Lamun kita jua kada umpat mambangun
Rusaklah binasa
Jauhakan bala

Sayang gunung
Sampai kapahabisan burung babunyi
Sayang gunung
Sayangi tanah banyu hutan balukar
Haruslah kita jaga
Harus dipalihara
Jangan sambarang tabang
Kasian sungai jangan dirigati
Janganlah dirusak
Sayangi banua

bb,93

** Telah dinotasi menjadi lagu banjar
dimuat di Dendang Banua B.Post ‘93


Pagar Tigarun

Kuayun tungai wan ayunan kakamban langkung
basusun ka bawah malintang nang tiga lapis
Hakikat tarikat wan ma’rifat
Ikam nang babustan lakasi pajamakan mata
Manangis jangan manangis bauntungbatuahai
saharian kuitan mancariakan rajaki

Payung janur maampar syair maulid
baturai lawan shalawat Rasul
Tinduk mandangar papadah urang bahari
Kugantungi wan halilipan wan kambang sarai
wan katupat guntur kawan maantar karuh
Tabu salah wan kacang parang jua
panangkal hantu pulasit wan parang maya
Mata nang kalat lakasi guring

Yun ayun itaiku ayun
Ayun badundang dalam pukungan
Mun ganal intan basusun
Hidup baiman mati baiman

Jangan lawas madam abah di banua urang
cariakan lurungnya di jalan nang halal
Kita baiingat wayah sanja kuning
Tihang rumah kami pasak lawan du’a
Anak kita sudah guring

bbaru,2004

Tidak ada komentar: