Jumat, 18 April 2008

edisi 2

Ngaran Tapuji

Harum satanggi pudak malati barenteng di galungdua
Bagalang amas bakalung amas basusun batantangtiga
Barupa bungas baharta banyak apalah artinya
Apalah artinya lamunlah adat budi bahasa
kada dipakai kada dijaga
Banyak urang baparigal banyak batanam nyiur
Padahal handayangnya gugur mamparapas

Si Itai mangalangkang mananawaakan paninian
sawaktu sidin mamadahi jangan duduk dimuharalawang
wayah sanja kaina ngalih balaki
Tanda akhir zaman kalu
Banyak papadah urang tuha nang bangaran pamali
dianggap tahayul
Bujur jua banyu gugur ka daun kaladi
Baiingat lawan diri
Hidup di dunia ngaran tapuji
tabawa jua sampai kamati

bbaru, 93
** Telah dinotasi menjadi lagu banjar
dimuat di Dendang Banua B.Post ‘93


Mambangkit Batang Tarandam

Tarandam batang tarandam
Timbul tinggalam diarus banyu
Hilang jua di mata
Hilang jua di hati
Ingat kada jua diingat

Tarandam lawas tarandam
Tarandam lawas diarus banyu
Bangkitakanlah jua batang tarandam lawas
Pusaka paninggalan urang bahari

Mambangkit batang tarandam lawas tarandam
Pusaka bahari nang lawar pang tarandam
Tabangkit jua batang tarandam tabangkit
Barakat kita gawi sabumi

bbaru, 93

** Telah dinotasi menjadi lagu banjar
dimuat di Dendang Banua B.Post ‘93

Tidak ada komentar: