Jumat, 18 April 2008

edisi 10

Catatan Harian

Banyak banar burung di halaman kantur
halaman rumah di puhunpuhun
di tamantaman bararamian
baluncatan tarabangan
kada tanggungan darita dunia

Di sabuah taman bunga
saikung anak burung jalak tarabang buntat
Aku manyuuk baniat handak manangkapnya
kupikir di banua banyak pasar burung
Imbah tanganku tajapai bulunya nang bungaslangkar
matanya nang jaranih manjanaki aku :
Surga burung adalah alam bibas
Banua ikam lain wan nagri kami
Aku kasisipuan
balalu mangalunyur ka luar taman

Singapore, 2004


Di Kota Mas Aku Balajar Mamahami Baisukan

Aku mancarii suara nang ikam kirim
di balik angin malam
Humbayang sakiping nitu
sakalinya lucut mananawaakan diaku

Banyak banar humbayang di sini
Tanapi sabutingbuting
aku kada nang pinandunya
Di sakitar gadung nang luas
banyak nang maulah humbayang

Aku tapahingal mambujurakan
humbayangku surang nang tasangkut
di bugenfil nang tumbuh
di jambangan nitu

Malaka, 2004


Partumbuhan Banjar
Malaysia Taman Danau Kota

Yulan yalalalin
Apalah rasanya
Apa pang rasanya
Ramba banar si daun langsat
Ramba lagi si daun rambutan
Lawas banar kada badapat
Imbah batamu batatangisan

Radam jua pang mambawa nasib kami
manyubarang lautan mancari kahidupan
Madam apa pang rasanya lawas mahampar
tikar di banua urang

Amas bangun maulah kilirkiliran
si banyumata maungkit ingatan tanahbanyu
kaganangan banua banjar
Jar Haji Juhri kami di sini kada pang
sakancurjariangau amun gula galapung
kada bakula tanapi sakampung
samasama mamingkuti pasan kayuh baimbai
rambutku putih janggutku putih
diranakakan di pamadaman nang kaya apa
yulan yalalalin habar banua

Bubungan tinggi rumah anjungan
Rumah lanting di atas banyu
Kaya apa pang pasar tarapung
Lawas hati handak ka situ

Taman Danau Kota mambuhul ikatan
bahara jangan pagat silaturrahmi
Samarbak harum kambang bogam
mahantar ingatan tanah banjar
Tari Galuh Marikit dibaalun
saancakan gamalan
marangkai kambang dalam jambangan
marangkai kasih dalam kanangan

Kualalumpur, 2004


Kumarau

Siapa mahantak kurungkurung
dikapabisan burung babunyi
jalan satapak mancari watas
hindang ari
manyusaur suara kaririang maingui
di sasala kayukayuan
haratan matahari mancarucuk

Wayah manyubarang guntung
ikam baucap
Siapa mahantak kurungkurung
dikapabisan burung babunyi
samantara hindang ari bahindala
sasain jua ari panas manggantang
Tanah huma kaya siput dipais
sunyi kada sing garutukan
dalam latupan buah para dimamah
matahari

Banjarbaru, 2005


Maunjir

Bahahar mataku dalam asap dupa malam
Daham bintangbintang maantar suluh
Talanjur purun kamana jua tarabang
burung pialing mahaga nasib
Badimapa lagi mun jambatan licin
Rasa sasak pahinakan dalam dada
Kahandak hati kada pang tumbuh
kambang sarai di padang jumampai

Tangah malam apa pang rasanya
Wayah diingat sasain jua kaganangan
lacuk mambari alamat nang di subarang
Kunahapi jajak
Ai kamana paguringan mambuang limbai

Wastu
Mun manampur kamana palimbaianku
Mun mahaga kamana lurung nasibku
Mun mimpi ada juakah saintilan barang
jangan mahayut guringku


Banjarbaru, 2005

Tidak ada komentar: