Jumat, 18 April 2008

edisi 6

Bulik Balanting

Baturai wan hujan garimis. Aku tajipah
dalam rajut lunta rakun. Kukikih carucuk
nang batabul. Ilungilung maumbakgalahani
Sanja sasain bagalusut sasain mamarah janar di mataku
Kada usah lagiah batakun kamana burungburung
maurak halar. Kamana hutan bakau mancari
humbayang sampai ka muhara. Mun angin manampur
kadundangakan parimataku
Ulak banyu wadah mambuang paluh, langitai
Jangan dipadahakan aku kagubihan mun kada
mahirani salanjung mimpi nang marasuki
badanku. Janaki aku mun haratan manjanaki, bumiai
Kutinggalakan suratanku di tabingtabing
manyusur arus kapahumaan lawas taung
Kukuitakan ibubatisku ka tanah
kutawakakan ka matahari pajah :
Mun haus kasih minumku
Mun lapar sayang makanku
Kurasaakan dalam dada kadada lagi
bakalangan baampah sanja
Batang banyu darahku nang baarus ka hulu
Kuhidupi parapin :
Hidup nangini kada pang salagi mati
lawan mati salagi hidup

Alahai si burung mantuk:
Dundang badundang tanjak baalun
Patah sabilah kugantiakan
Garu kamanyan ‘gan pamapainya
Jauhnya jauh kada dirasa
Sinandung silagu badan
Di arus banyu dihantasi
Pananjakku kayu palawan
Karam janganlah karam di hati

Banjarbaru, 2004


Taparukui

Kumasuki mata nang manjanaki aku
Kada lapas wan nyarak pikiran
Di tangan sanasana mambuka kunci
Maninggalakan nang sudahsudah

Manyusun sirih basampuk urat
Susunakan pitung lambar nang diririh
Tapisah jangan tapisah hujunghujungnya
Tasampuk kahandak tasampuk dalam papadah
Janganha dibuang mun ada tangkainya
Paikat hati janganlah pagat

Mun luruh kambang kamuning
Luruh sakaki di tangan kada pang sampai
Putikakan kambang malati
Ruhi kahandak ruhui di dalam badan
Mun mahampar di paguringan
Kahada hilang nang kita cari

Tarangkai sudah
Samisal kada tarangkai di dalam mimpi
Papaiakan mautku mun sampai di sini

Banjarbaru, 2004


Di Pancung Lanting

Maulah cagat mata napang pikiran basamut
Tunduktingadah sahamahama kadada bintang
saricihricih kadada jua bulan
Papariannya kukumpulakan batisku kawajuakah
maulah palita daham pajah di hati
Mun tunggul saraba tunggul
wangkis saraba wangkis ngalihnya marasuk pandir
Marasuk mata nang kilirkiliran
Kujanaki pasang pindua
Kularutakan cupikan nang sasak tagah banua
Mun kahandak ayuam lakasi taparanak
nang lawas takandung dalam raga
lawas tabuhul kada taruhuiruhui jua
Napang imbah tatingau ilungilung
daham larut rakun makalaham mahalimpaur dada
mangunci muntung mangunci pangrasa
Han halinai ayuha bagamat bapuat
Baik baapikapik manunjul jukung
barangai mancari hagan pamacah liur

Banjarmasin, 2004


Kaganangan Kuriding

Di tangah sungai balarut banyu maunjun jalawat
Jukung unggalungal ditampu h galumbang satimpil
Kantuk ditahan mahadang jarujutnya
Mun mamatuk kada bagasut disisit
Maajar labih larang daripada iwaknya

Matan bakumpai kuriding bailunilun
mahampari arus Sungai Barito
Maulah asa bahahadapan wan kainini
Manarik kuriding di muhara muntung
Basasahutan sambil baigal

Malaruti batang banyu sampai ka hilir
Bahara tadapat kuriding nang maulah dandaman
Jukung balarut maniti riakriak
Malabuh unjun sampai jauh katangah
niat hati bahara sampai

Kuriding kada sahibar ampatlima lagi patah
Tanapi ramuk takubur jauh di jantung Sungai Barito
Wan bakumpai surang kadatahu lagi nangkaya apa
sakira kawa mahidupakannya pulang

Banjarbaru,2006


Ambung Bakul

Muha alahan pada ditapas
Mun tasambuk basa
Kada mambadai suara
Nyaring pada guntur
Hujan makalaham kada

Tapi ada jua nang bamuha kayu
Asal tasurung
Asal baungap
Asal mauntungakan saurang
Tajajak talincaikah
Kada bagaduh

Mun aku kadaah
Kamana maandak muha
Mun ada nang baucap
Ambung bakul

Banjarbaru, 2006


Miang

Miang kajijingahan
Miang tahayut kulipak paring
Miang tapalit jalatang
Miang takana hulat bulu
Masih kada sabarapa
Tapi mun miang
Tamakan pandir
Bakiruh tipang sabukuan awak

Banjarbaru, 2006


Kambang Campaka,
Gugur Sakaki

Tanganku jimus marangkai du’a
Mahadang siapa jua nang datang manjumputakan
Tanah mahampar dinginnya subuh
Sisigan nang panjang dibawa angin

Kusilak aminnya :
Kurangkai kalupaknya nang
bahamburan dalam hatiku.

Banjarbaru,2006

Tidak ada komentar: