Jumat, 18 April 2008

edisi 5

Mandulang Sanja

Batulak lacit kapahabisan burung babunyi
daundaun hari luruh lacit ka dalam ruh
Pitung lapis bumi pitug lapis langit
Di kukus wangi garuMu aku luruh
Hujan wan panas maadu nasib
Sanja kutarahtarah lawan shalawat
hagan maulah dulang hagan maulah pangukut
paluhku nang barubuian marigati jubahMu
Tanah kata bismillah
Ditabuk luang nang dalam luang solongan
Banyu mangalir matan banyumataMu
Mangalir mambasuh batubatu zikirku
Saban kulenggang asmaMu di dulang
Saban kiawanku nang panjang
Wan tasbih kada ampih kutirak
Wan tahmid kada ampih kulantak
Kususun takbir panyambung bantiai patah
Di atas sajadahMu nang basah
Aku si pandulang mancari kasugihan
di atas ridhoMu

bbaru, 2004


Tarabang Burung

Sudah sampai di mana aku
Tabantai di padang pasir uslah
Haus kada sakira barubuian paluh
Rasa kadap panjanak kubuka wan bashirah
Bumi wan langit kukikih wan bismillah

Gadiburan angin bauap panas
Dikatinggian gunung hauqalah bau harum
kambang al kautsar manampur
Kupingkuti pisit jazim dalam dadaku
Kuiringi kamana tarabang hinggap kupukupu

Rasa kasisipuan batis malangkah
di muhara lawang : Sampurnakah syahadat ikam
Ruh ikam sabujurnya burung nang tarabang
nang madam ka banua asmaNya
Makani wan aqa idul iman supaya sampurna
basujud ka arasyNya
Badan ikam kurungannya nang harus dibarasihi
wan munazzatun ‘an kulli naqshin wa maa khathara
bil baal supaya sampurna sajadahNya

Jangan baaasaan masuklah
Baradap wan shalawat
Nyalai kamarnya wan ma’rifatullah
Bukai jandilanya wan nuruttjalli

Sabujurannyalah : Laisa kamisylihi syai’un
Imbahitu batasbihlah

“ Mun aku balum bamusyahadah
jangan Engkau tutup pintu ka’bah “

bbaru,2004

** uslah : meditasi (pengasingan diri)
bashirah : melihat dengan mata hati
hauqalah : lahaulawala quwwata illa
billahi al aliyyial adzim
jazim : keyakinan yang pasti
munazzatun . : Allah itu suci dari sifat
kekurangan dan apa saja
yang terlintas dalam hati manusia
nuruttajali : cahaya batinniyah
Laisa ... : tidak ada sesuatu pun yang
serupa dengan Dia
musyahadah : kesaksian keagungan Allah


Sanja Luruh

Lampau sasak lawan cahaya salausalau
Pahumaan nang lawas taung
Inya tahampar di atas tuyukan gayang
Umai lawas mahadang
Lakasi paculakan tali kahidupan nang mangarut
Lakasi ambili
Ruh nang turun di atas bumi
Nang mangandung bau candana
Manampur liar di padang banta
Langit barakun tuntungakan salaksa bilalang
tarabang maambahi padang halalang
Ambili aku nang maulah cinta
nang aku saurang karindangan
uyuh kada sakira mananggung dalam raga
Umai ambiliakan samunyaan warna ruhku
ciuman kasih wan nista
Aku salau dalam cahayaku nang panat
Burungburung ampih maurak halar
Langit wan hutan mambungkus ruhku
masuk ka dalam mimpi abadi


bbaru,2004

Tidak ada komentar: