Jumat, 18 April 2008

edisi 4

Zikir Balarut

Rabana baalunalun diarus banyu
mambaca syair damaidanda
sabagaimana parahu baaarakan
Sungai nang malarutakan tasbih zikir
Mahambur harum kamanyan dari parapian
Malapai minyak likatbaburih
Balalu manapungtawari wan baraskuning
Lindungi wan salamatiakan tanahbanyu

Payung pucuk manyampaiakan pujipujian
lawan Rasulullah
Lilin hakikat hati anak kami baiman wan cardas pikiran
Diandakiakan caramin lakasi barabut
duitpacah di dalam shalawat

Kursumangat diayun ayunan kuning
Baikat pisit di tali haduk jangan sampai pagat silaturrahmi
batu pipisan di tangah watun :
Ai lakasi bajauhan sagala panyakit

Malam hari basuluh handayang
balarut baampah matahari hidup
Shalawat di batang pananjak
Gurdah di bilah pangayuh
maniupi bumbunan anakku bauntungbatuah

bbaru,2004


Pingkalung Sangkut

Mun bapandir pakara gawi sabumi
Cah babubuang liur basi banarai
Dipikirpikir kada jadi baras
Mbah sasain tinggi kamajuan zaman
Sasain jua tabuang adat pusaka urang bahari

Jar urang kada baparibasa baguna tahi larut
Wayahini urang bapipintaran mancari kadudukan
mancari duit nang kaya apakah caranya
Dalas bakalahi sakalambu dalas mamilanduk
manimpakul atawa manahi punai
Han kada sakira wayahini
Banyak bagung jadi raja
Kada ingat lagi lawan tanahbanyu

Sahibar maniring sahibar malihat
Binjai marimbun daun babuah labat
Siapa jua nang uyuh mananam
Adingku handak inya mangidam

bbaru,2004


Sarai Sarapun

Baik batuakal kugamati sakikihduakikih
Matahari nang mantapuk kabumbunan
maulah panjanak bahindang bahindala
Kaina kada sawat baulah jalan
manyampati ari
bursiah sanja bagasut bahantak
ka sangkar bumi

Baik kubarasihi darahku
wan ampatpuluhsatu macam wadai
Mbah saraba santuk
Mun baucap buruk muntung
Kada disambat mati abah disambat mati uma
Halinai sarai sarapun nang ditanam
di tanah pahalatan bauumuran
manjadi pakara manjadi pahualan
Nang kaya apa jua banua nang kada suah lagi dipalas

Sanja manyambur sapah
Batiti di balaran tapah
batampi ilat wan nasi astakona
sarai pangasai sakit manyamak

bbaru, 2004

Tidak ada komentar: