Jumat, 18 April 2008

edisi 7

Marasa Maka Tahu

Maajini kahandak hati ari kalayang ari
Duduk di tangah watun cagat mata cagat
Mun bamban katia bamban dirihricih
Burit makalaham lingsak balangsar kada sakira
Bahujung lingsak marasa maka tahu
Pumput jalan pahinakan maulak banyu
Baduduk salah badiri gin salah
Bulan pajah bintang gin pajah
Wan siapa tatakunan nang tunduktingadah
Marasa maka tahu maarit bisul nang marantan
balalawasan mahadang pacah
Nyamanai bapandir mun muntung kada bakuring
Nyur kahulu nyur kahilir nyamanai naik mutur
turun mutur duduk di kursi unggalunggal
Batang tindih batindih kada tahu siapa ampun bilungka
siapa nang linyaknya
Himung bahindangbahindala kada tahu sindum banua
Kurayaman samut mancari juruh napang tukil karing
laang gin saraba karing
Kada ah mun mandangar kulipakkulipak babun di hulu
ngiukngiuk piul di hilir
asa ganting paparutan napangai panurihan sunyi
gatah tiis kada bagatah paluh nang diparah
Napang marasa maka tahu
Batis kulipak tungkulan baambah di padang banta

marajah pahumaan lawas pang taung
Lawas marajah pagat janji basambung pagat pulang
Marajah di hati napang
Manunjul jukung, jukung tapahalang
Manajak kupiah, kupiah tapahalang
Marasa maka tahu
Kikicaktu wadai gayam mata picak dipatuk hayam

Ari kalayang ari
Cagat mata tunduktingadah
Balangsar mahalimpaur
Sakalinya tahadangi buah bungur

Banjarbaru, 2004


Nini Aluh

Mun taganang aruah nini barubuian banyu mata
Sidin caramin mata wan wadah baungah
Nini landang umur jar urang sidin babustan
Wayahini banyak anumanum sudah kilum
Mun nini gigi purna sampai katuha

Sabil mangacip pinang malipat sirih
Dangarakan jar sidin
Kami bagarumut di hadapan sidin batalimpuh
wan rapat sila
Handaklah nyaman mambuka lawang surga
Apikapik mamalihara muntung wan mamalihara rupa
Basuh batistangan wan adat pusaka
Nini maluhaiakan hinak mangucurakan kinangan
ka paludahan mambujurakan kikisik timbaku jawa

Kaina banua kita tayai kacilangan listrik
Ikamni barataan harus jua mancilangakan iman
Diriakan masigit di hati kita
wadah manyampurnaakan syahadat wan zikir
wan sumbahyang palita kita
Mun sakulah tinggi tarangakan kubur kuitan
Han aku tayai sahibar maingatakan

Di banua banyak urang batatamba wan nini
Mun kana pulasit parang maya atawa tamakan racun

wan sidin kaya mambuangi kalimpanan
Cah mun ular ha kada tadas mamatuk sidin
dipuntal sidin dalam tapih
Suah kami handak manumbuk banih
Maalih lasung di balakang rumah ka halaman
Basapuluh kami kada iguligul
Kada bujur bismillahikam tu jar nini
Diangkat sidin kaya maangkat bantal

Sampaiakan papaian kambang rampai
du’adu’a kami
Barasihakan batur nini wan syalawat
banyu mata kami
Ya Rabbi
Mahampar sajadah dalam syahadat
Syahadat tahampar di dalam hati
Basimpuh badan salalu ingat
Ingat tasimpuh dihunjuran nini

Banjarbaru, 2004


Harumi Tanah Banyu

Ingat wan ingatakan tanahbanyu
Kada ampihampih mamarah susu kahidupan
hagan mahidupi kita
Sapanjang masa kada suah basisigan
sampai karing sumur kasugihan nang dikandungnya
sampai manggahmukuh mananai langit
Kita hajaah lagi nang kada baiingat
mambulangkir hutan
margasatwa nang dilindungi ditangkapi
halalang disalukuti tanah didulangi
batubara dikukuti bakasnya kada dihirani
Sungai karuh kuruskaring maarit raba
batuyuktuyuk pampan uraturat nadi kahidupan
Karasmin tu batatarusan banua baratik
wan rigat daki bahamburan

Han jangan manyalahakan siapasiapa kaina
Mun tanahpahumaan kada badarah lagi
Baah manyipaki banua bala dimanamana
Tuhan jadi murka
Lakasi lastariakan wan anakanak nagri
nang sugih ilmu pangatahuan

Hari ini
Kami batalimpuh rapatsila
sujud dihunjuran kuitan caramin mata

nang balimbuyan paluh mangganalakan kami
Kami cium tangan paguruan nang kada suah
manuntut tandajasa nang ikhlas mamintarakan kami
manjadi anakbabangsa mambangun banua
Ya Rabbi bukaakan lawang surga hagan
urangurang nang kami sayangi

Hari ini
Kita harumi tanahbanyu wan tabal iman
Wan ilmu pangatahuan kita harumi
wan adatpusaka papadah urang bahari
Harumiakan wan budibahasa ngaran tapuji
Harumiakan wan masjid langgar wadah mangaji
Bauntung batuah harumlah nagri harumlah bangsa

Banjarbaru, 2005


Halinai

Kaputingannya tapaksa maurut dada
Mun handak baurusan lawan makhluk
Apa lagi wan urang nang badahi
Babarapa tangga birukrasi
Baliukliuk sing tinggian pulang
Harus dijalani

Takulipai batis
Manggah mukuh

Aku tabalik marasa
Nyaman handak badapat lawan tuhan

Banjarbartu, 2006


Di Tangah Sungai

Mandam malihat ilung larut
Imbah tasanggak larut pulang
Di banyu karuh ilung larut
Mambawa diri

Saumur hidup aku kada suah malupa
Mataku nang kilirkiliran tatimpa diri
Di banua saurang
Badimapa jua kada malupa
Mandam malihat ilung larut
di tangah sungai karuh

Banjarbaru, 2004


Caramin

Papariannya mun sudah tatimpa ka diri saurang
Musti mambuka pikiran jaranih
Manyalaakan panarang hati

Karana liwar hausnya batikap di tawing
Saikung cacak kada katahuan
Bakurayap kacangkir
Umpat nginum
Padahal cangkirku masih satangah

Banjarbaru, 2005


Kambang Jaruju

Aku carii ambunkah mambawa harum
datang matan wayah baisukan salausalau
Tuhuk mancari di dalam mimpi kada jua tadapat
Mudahan badapat turun kabatang

Mun badapat jangan di putik lawan tangan
Luruh kabanyu siapa nang manjatu
Siapa nang marista di pancung lanting
Sahibar tahingut harum satanggi

Aku carii nang maulah dandaman
Bahara sampai niat daham tabawa mimpi
Daham tunduktingadah katia ari basampuk ari
Malarak di dalam hati

Banjarbaru,2006


Lingkar Jaman

Ngarannya Uma Irum
Urangurang tahu inya urang gila
Di bawah parutnya bagantung tarung
Mun tapantuk wayah bajalan
Inya bakuciak akai rung

Ngarannya Amang Ibad
Urangurang tahu inya urang gila
Ngalih di salawari
Inya galak mun tajanaki ampunnya surang

Inya badapat di tangah lurung
Basisingkingan
Imbahitu cuma bulan nang manyaksiakan
Malam manyimpan rahasia kahidupan

Banjarbaru,2000

Tidak ada komentar: